نمونه کار بنر برای لوازم خانگی

ایده پرداز  و طراح این بنر تلگرامی توسط خانوم  مینا باوی  که طراح تیم فول بنر میباشد انجام شده است
درخواست فایل psdنشده است
قیمت این بنر 30/000 تومان بوده که بدلیل سفارشات مکرر مشتری عزیزمون در سفارشات  50درصدتخفیف داده شده است
قیمت تمام شده 15/000 تومان
زمان طراحی و تحویل این بنر 8ساعت بوده است

تبلیغات را با بنرهای ما تجربه کنید